Vi kan nåast heile døgnet  928 13 634  |  kjetil@vtgravferd.no

Minnest den avdøde

Ta avskjed med den avdøde etter deira eige ynskje

Kontakt oss

Sett eit personleg preg på seremonien

Vi har ikkje noko krav til å ha ein seremoni ved gravferd eller bisetting, men mange ynskjer å minnast den avdøde med ei markering. Vi legg til rette for alle slags seremoniar, uansett trus- eller livssyn, slik at du kan heidre den avdøde slik dei fortener og etter deira livssyn.

Me lagar trykte program og songhefter kor dei etterlata kan velje kva songar som skal fremførast, og legga ved eit bilete av den avdøde. Nokon ynskjer òg å legga ut ein kondolanseprotokoll der deltakarane i seremonien kan teikne seg.

Ikon - due

Har du mista ein av dine næraste?

Kontakt oss gjerne for bistand ved dødsfall.

Kontakt oss