Vi kan nåast heile døgnet  928 13 634  |  kjetil@vtgravferd.no

Prisar

Prisoversynet viser ei standard gravferd med det som høyrer til. Dødsannonse og blomar kjem i tillegg. Me bistår gjerne med dette.

Prisoversyn

 • Kiste

  8980,-

  Sibi, klassisk kvit med kvite handtak og svøp

 • Klargjering av kiste

  975,-

  Stell og nedlegging

 • Hygienetiltak

  157,-

  Utvida hygienetiltak etter behov: 375,-

 • Båretransport

  2601,-

  Eigenandel ved tilskot frå NAV

 • Bistand ved gravferdsseremoni

  2200,-

  Tilrettelegging med det naudsynte før og under seremoni

 • Program/songhefte med personleg bilete, 50 stk

  950,-

  25 stk: 800,-, 75 stk: 1300,-, 100 stk: 1300,-

 • Administrasjonskostnadar

  2500,-

 • Honorar

  3600,-

  Byråets avgiftsfrie honorar

 • Byråets pris ved standard gravferd

  21900,-

Vi kan òg bistå med:

 • Stell og nedlegging med kvit skjorte: 125,-

 • Stell og nedlegging med eigne klede: 325,-

 • Dødsannonse etter faktura frå aktuell avis.

 • Kistedekorasjon etter faktura frå blomsterbutikk.

Blomar og dekorasjon
Ikon - due

Ynskjer du å bestilla ei gravferd hos oss?

Ta kontakt for ein prat, så planlegg vi seremonien saman.

Kontakt oss