Vest Telemark Gravferdsbyrå

Vi er der for dykk, heile døgnet, heile året

Ikon - Due

Vi hjelper deg med ein verdig avskjed

Det å mista nokon som står deg nær er noko av det vanskelegaste man kan oppleve i livet.

Vi i Vest Telemark Gravferdsbyrå har lang erfaring med å bistå dei etterlatte etter eit dødsfall, og kan hjelpe med de praktiske tinga rundt det ta avskjed. Du kan kontakta oss heile døgnet på:

928 13 634

VI STØTTAR DEG I EI VANSKELEG TID

Har du mista noken av dine kjære? Vi er der for dykk i sorgen, og kan bistå med det dykk treng for å få ei fin gravferd for den avdøde.

Kontakt oss